PORADNIK
poradnik foto3

Ogrodzenie w świetle prawaPrzy budowaniu ogrodzenia należy wziąć pod uwagę literę prawa – między innymi prawo budowlane, prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks cywilny, a w niektórych przypadkach nawet prawo wodne. Niniejszy poradnik nie stanowi podstawy prawnej, a jest jedynie odwołaniem się do niektórych jego zapisów.

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia musimy zgłosić zamiar budowy do odpowiedniego urzędu, który ma 30 dni na wydanie decyzji. Po 30 dniach, jeżeli nie ma przeciwwskazań ze strony organu zarządzającego, możemy rozpocząć budowę. Pamiętajmy, że każdorazowa wymiana ogrodzenia wymaga zgłoszenia, wyjątkiem jest ogrodzenie międzysąsiedzkie. O zgodę na budowę ogrodzenia musimy wystąpić, gdy chcemy, aby jego wysokość była wyższa niż 2,20m. Gdy zgłaszamy zamiar budowy musimy przedłożyć szkic planowanego ogrodzenia, mapę pokazującą przebieg ogrodzenia, a także oświadczenie o przysługującym prawie do terenu. Pod uwagę należy wziąć plan zagospodarowania przestrzennego dla naszej okolicy, który może stawiać warunki co do wysokości, czy materiału z jakiego powinno być wykonane ogrodzenie. Najważniejsze, aby ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i zwierząt, dlatego według prawa jest zakaz montowania drutu kolczastego, tłuczonego szkła lub innych ostro zakończonych elementów do wysokości 1,80m. Prawo wymaga od nas również, aby furtki i bramy otwierały się do środka posesji.

Prawo nie reguluje na jakiej głębokości powinny być posadowione fundamenty, jednak musimy wziąć pod uwagę strefę przemarzania gruntu, która waha się od 80cm do 140cm. Co 15 metrów powinno zrobić się dylatację, zaś słupy i przęsła powinny mieć osobny fundament, ponieważ i na jedne, i na drugie działa odmienne natężenie. Dlatego mimo że prawo nie wspomina nic na temat fundamentów warto zwrócić na nie szczególną uwagę i wykonać je dobrze, aby ogrodzenie było trwałe na lata.

Najważniejsze, żeby nasze ogrodzenie nie przekraczało granicy naszej działki, zwłaszcza gdy graniczy z ulicą, ponieważ gdy zostanie podjęta decyzja o poszerzeniu drogi to nasze ogrodzenie nie będzie miało prawa bytu i może zostać wydany nakaz przesunięcia. Jeśli nasze ogrodzenie jest na skrzyżowaniu dróg miejmy na uwadze, że urząd może nie zgodzić się na ogrodzenie wybrane przez nas, ponieważ może ono ograniczać widoczność, a co za tym idzie może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Musimy odnieść się do prawa wodnego, gdy granica naszej działki przebiega wzdłuż cieku wodnego lub rzeki, wtedy odległość od ogrodzenia do powierzchniowych wód publicznych musi wynosić przynajmniej 1,5m.

Prawo polskie nie rozstrzygasprawy sąsiedzkiej to znaczy, która ze stron ma ponieść koszty budowy ogrodzenia. Jeśli chcemy, aby ogrodzenie przebiegało wzdłuż osi granicy działek musimy mieć zgodę sąsiada, w innym wypadku musimy postawić ogrodzenie po swojej stronie, tak aby nie przekraczało granicy. Jeśli jednak sąsiad wyraził zgodę na ogrodzenie nie oznacza to, że koszty dzielą się między sąsiadami, tutaj należy dojść do porozumienia na własną rękę, ponieważ prawo nie reguluje tego zagadnienia. To nie koniec sprawy międzysąsiedzkiej, jeśli ogrodzenie przebiega wzdłuż osi granicy działek, to według przepisów obowiązkiem obu stron jest dbanie o nie. Wszelkie naprawy, czy konserwacja leży po obu stronach, czyli koszty rozkładane są na obie strony. Oznacza to, że jeśli sąsiad zgodził się na postawienie ogrodzenia idącego wzdłuż osi granicy, automatycznie zgadza się na ponoszenie późniejszych kosztów jego utrzymania. Kolejnym aspektem ogrodzenia międzysąsiedzkiego jest immisja, jeśli strona wykaże negatywny wpływ ogrodzenia, które postawił sąsiad, może dochodzić drogą administracyjną usunięcia lub zmiany ogrodzenia. Jeśli nasz sąsiad postawił dwu metrowy betonowy płot, który stoi blisko naszego domu i blokuje nam dopływ światła słonecznego wtedy mamy do czynienia z immisją, podobnie gdy nasz sąsiad postawił ogrodzenie, które zagraża ludziom i zwierzętom, na przykład niskie ogrodzenie z ostrymi zakończeniami.

Aby uniknąć płacenia mandatów oraz grzywny należy przestrzegać nie tylko prawa budowlanego, ale również między innymi prawa pocztowego, mianowicie należy zamontować skrzynkę pocztową tak, aby listonosz miał do niej swobodny dostęp. Pamiętajmy, że skrzynka nie powinna być umieszczona niżej niż 70cm, ale nie wyżej niż 160cm. Natomiast prawo geodezyjne i kartograficzne mówi, że jeśli z ulicy nie widać naszej posesji, to mamy obowiązek umieszczenia numeru posesji i nazwy ulicy lub miejscowości na płocie, inaczej grozi nam grzywna. Pamiętajmy również, że widoczna nazwa ulicy i numer są bardzo ważne dla pogotowia i straży pożarnej, w razie wypadku ważne są upływające minuty.